Hradecká múza

Významná událost se pro Slunovrat odehrála v roce 2011. Událost, která znamenala potvrzení toho, že činnost Slunovrat má smysl a že se mu daří naplňovat jeho poslání. I když od udělení Hradecké múzy uplynulo už mnoho let, tehdejší pocity nás lidí okolo Slunovratu jsou stále platné:

"Už samotná nominace Slunovratu vedle známého režiséra Mgr. Davida Drábka a pánů z Gentlemen Singers byla pro nás velkou ctí; udělení Hradecké múzy pak opravdovým šokem. Uvědomujeme si, že činnost divadelního souboru Slunovratu je vzhledem ke schopnostem a možnostem herců specifická a nesrovnatelná s uměleckou úrovní jiných uměleckých souborů. O to více si udělení Hradecké múzy vážíme a chápeme ho i jako doklad toho, že umění není jen o co nejlepším profesionálním výkonu (jakkoliv těžko měřitelném), ale především o emocích a předávání zážitku bez ohledu na to, kdo ho předává a kdo přijímá. Ocenění bereme nejen jako uznání činnosti Slunovratu, ale také jako závazek a vklad do budoucna. Víme, že před pěti lety byl Slunovrat úplně neznámým souborem a že dnes je známý pro určitý okruh lidí v Hradci Králové a blízkém okolí. Snad není příliš troufalé naše přání, aby věhlas Slunovratu postupně rostl a snad i přerostl hranice města a aby se stal jedním z kulturních symbolů města vedle Klicperova divadla, divadla Drak, Filharmonie a mnohých dalších renomovaných souborů a jednotlivců."

Pavel Zahálka, březen 2012.