Příběh vánoční [2022]

Slunovrat a Filharmonie Hradec Králové, 19. 12. 2022 

"Předvánoční vystoupení známého divadelního souboru Slunovrat v královéhradecké Filharmonii s jedním z nejznámějších představitelů současné popové alternativní scény Tomášem Klusem nese příznačný název Jedno je vším, všechno jedním. 

"Být, jenom být a nechat srdce bít, ač tluče, neraní, volá mě, jdu za ním, abych našel mír a klid. Buď, tady buď a budeme to my, kdo je a dojdeme spolu tam, kde vládne jednota, věř, budeš spokojen. Jedno je vším, všechno jedním..." 

zpívá Tomáš Klus v písni Jsem. Text této písně nese základní poselství chystaného vystoupení - propojením dobré vůle napříč našimi rozdílnostmi nás nakonec přivede ke společnému - k jednotě. Životní cesty, jimiž procházíme, osudy, které žijeme, rodina, přátelé, profese... všechny radosti, bolesti, čas, ubíhají kolem nás ve stále rychlejším tempu... to vše nás určitým způsobem formuje. Hledání smyslu a jednoty v rozmanitosti a pestrosti impresionistické palety osudů, jež spojuje touha po lásce a po blízkosti - to je nosné motto vznikající taneční choreografie. Věříme, že bude pro diváky srozumitelné a přínosné."

Blanka Vávrová, prosinec 2019