Realizovaná vystoupení

Historie divadelního souboru Slunovrat se začala psát v roce 2005, kdy byl Slunovrat, ještě  bez svého jména, obyčejným školním kroužkem. Od té doby Slunovrat ušel dlouhou cestu lemovanou mnoha vystoupeními. Na své cestě  získal nejen své jméno, ale také přízeň a úctu mnoha příznivců.     

Před érou opravdu veřejných vystoupení vystupoval Slunovrat v tělocvičně školy, s ohledem na provizorní kulturní prostředí bez živého hudebního doprovodu. V té době, tedy v letech 2005-2007, vystoupil  Slunovrat před publikem složeným z rodičů, sourozenců, příbuzných, kamarádů a učitelů s představeními Orfeus, Příběh vánoční, Broučci, Pomáda a Kejklíři. V té době Slunovrat sbíral zkušenosti a hledal cestu, jak překročit hranice školní tělocvičny a vyrazit do kulturního veřejného světa.    

Zásadním přelomem bylo pro Slunovrat vystoupení s Jiřím Pavlicou a cimbálovou muzikou Hradišťan v roce 2008. Přes velkou nejistotu, obavy a nervozitu vše dopadlo nad očekávání skvěle. Dveře k dalším veřejným vystoupením byly otevřeny dokořán. V letech 2008-2022 vystoupil Slunovrat kromě vystoupení s Hradišťanem s dalšími renomovanými uměleckými partnery - se skupinou Spirituál kvintet, s orchestrem Filharmonie Hradec Králové, s pěveckými sbory Smetana a Jitro, s tanečníkem divadla Honzy Pokusila Štěpánem Machem, s Hanou a Petrem Ulrychovými a skupinou Javory, se zpěvákem Michalem Hrůzou a Kapelou Hrůzy, s folkovou skupinou Kantoři a s Tomášem Klusem + Jiřím Kučerovským.  

Bez ohledu na to, kdo Slunovrat na jevišti doprovázel, byla všechna vystoupení pro diváky vždy silným uměleckým a emotivním zážitkem.