Zamilovaná řeka

Slunovrat a Filharmonie Hradec Králové

Filharmonie Hradec Králové, 5. 11. 2018 

"Neumím si představit, že bych žila v jiné zemi. Naše malá země je plaše krásná. Vesničky, které se k sobě choulí pod ochranou kostelíků s baňatou vížkou i malebná městečka, jež se stále větší láskou a péčí opatrují genius loci daného místa. Ano, začínáme si vážit odkazu našich předků. Uspěchaná současnost nemá trpělivost ani čas předávat další generaci takové poklady, jako kdysi oni... Teplé slunce se odráží ve sklence bílého vína z viničních lánů na Moravě. Svůj klín naše země cudně halí do tichých údolí pod horskými stráněmi majestátních Krkonoš. Prameny se mění v potůčky a řeky, které s sebou odnášejí náš čas...

Symfonická báseň Vltava z cyklu Má vlast skladatele Bedřicha Smetany zpívá o řece, jež patří k národním symbolům naší vlasti. Vltava pramení na Šumavě, cestuje si až do Prahy a v Mělníku se vlévá do Labe, se kterým ústí až do Severního moře. Na své cestě si postupně vplétá copánky nesčetných potoků a řek - Malše, Lužnice, Otava, Sázava a Berounka se pokorně stávají její součástí.

Jedna z našich nejkrásnějších symfonických skladeb vznikla v období mezi 20. listopadem až 8. prosincem 1874. Záhy před tím, v říjnu 1874, ztratil skladatel poslední zbytky sluchu. Nikdy svou Vltavu neuslyšel. A přece nám ji dokázal zprostředkovat tak, že na ni nemůžeme zapomenout - ani v největší bídě, ani v největším zoufalství, ani v nejvzdálenější cizině...

Vltava mi připomíná běh lidského života. Na počátku je malý pramen, jenž s postupujícím tokem šíří, vytváří krásné meandry a pyšní se svou krásou. Až u Mělníka přichází nečekaný zvrat. Přestože je Vltava mnohem mohutnější a očekává jen další přítok nedůležité řeky, vlévá se do Labe a musí sama na sebe zapomenout. Stává se někým jiným. Jenom tak se ale dostane až k moři...

Ach, Vltavo, jak jsi pyšná a krásná! Spěcháme s tebou životem a překotně bereme, co nám nabízí! Roste náš pocit vlastní důležitosti a nesmrtelnosti. Když půjdeme tiše po tvém břehu, zaslechneme tóny, které vykouzlil pan Smetana. A budeme-li mít dostatek sil, dojdeme až do Mělníka. Ani se nenadějeme a zmizíš nám před očima. Tvé tóny se změní, však jsi to stále ty, Vltavo! Budeme věrni tvé písni na nelehkém putování za mořem.

V listopadovém představení divadelního souboru Slunovrat Zamilovaná řeka budeme putovat společně s Vltavou. Přidejte se k naší pouti! Nebude lehká, ale právě strázně a možné stíny našeho života nás přivedou ke skutečné a opravdové kráse."

Blanka Vávrová, listopad 2018.